Cookie Consent by Privacy Policies Generator website

Profesionální předseda

V souladu s novým Občanským zákoníkem poskytujeme službu výkon funkce statutárního zástupce SVJ.

Nový Občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1. 2014, obsahuje také řadu změn v oblasti tzv. bytového spoluvlastnictví, tedy v oblasti do 31.12.2013 regulované zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jednou ze zásadních změn oproti stávající úpravě je totiž možnost zvolit statutárním zástupcem SVJ právnickou osobu, resp. nečlena SVJ.

Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků.

Rozsah služeb poskytovaných v rámci výkonu funkce předsedy:

  • dohled a kontrola nad výkonem činnosti správce
  • řízení a organizace činnosti společenství vlastníků
  • kontrolní a metodická činnost
  • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění, nebo si je shromáždění nevyhradilo
  • svolávání shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně)
Klientská zóna Nahlásit poruchu